To apply online-'Form 4, 5 & 6,please visit 'ec-mpcb' Web-portal(http://ecmpcb.in/)[please open in google chrome browser]          
Expand and Collapse Menu  
    स्थायी आदेश - स्थापना शाखा
  अ.क्र 
तारीख
विभाग
परिपत्रके
22
३०/०६/२०१७ आस्थापना प्रदूषणाबद्दल महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळामार्फत केल्या जाणाऱ्या कार्यवाहीची माहिती सार्वजनिक क्षेत्रास माहिती होण्याबाबत.
21
13/04/2016 आस्थापना शासन व्यवहारात राजभाषा मराठीचा वापर.
20
18/01/2016 GR Mantralaya Maharashtra Right to Public Service Act 2015.
19
19/05/2014 आस्थापना तयार विशेष अनुपालन युनिट
18
28/01/2014 आस्थापना

मंडळातील  विविध समित्यांवर नेमणूक  करण्यात आलेल्या सदस्यांच्या सुधारित मानधनाबाबत.

17
20/01/2014 आस्थापना
16
17/06/2013 आस्थापना

प्रतिनियुक्तीने जाणा-या अधिकारी / कर्मचारी  यांच्याबाबत

15
13/06/2013 आस्थापना क्षेत्र् अधिकारी यांच्या अंतर्गत बदली बाबत

14
05/04/2013
आस्थापना
13
08/04/2013
आस्थापना
12
01/03/2013
आस्थापना
11
06/10/2012
कायदेशीर
10
19/03/2012
आस्थापना
9
06/02/2012
सांख्यिकी
8
13/01/2012
सदस्य सचिव
7
13/12/2011
कायदेशीर
6
27/11/2012
PSO
5
03/11/2011
सदस्य सचिव
4
03/11/2011
सदस्य सचिव
3
03/11/2011
सदस्य सचिव
2
14/10/2011
आस्थापना

मंडळाच्या सभाग्रहामध्ये होणा-या बैठकीची  नोंद नोंदवहीमध्ये घेण्याबाबत.

1
11/10/2011
P&L Divn

This webpage is last modified on Saturday, July 01, 2017 12:42:59 IST
  © 2019 सर्व हक्क राखीव. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ कर्मचारी| भव्य वृक्षारोपण म . प्र . नि . मंडळ| मोबाईल ॲप वृक्षारोपण| आरोग्य आणि पर्यावरण| छायाचित्र दालन| कार्यक्रम| जागृती| संपर्क साधा| अस्वीकरण| साइट मॅप  
समर्थित: वेब वर्क्स इंडिया प्रा. लि.
मेंटेन बाय :पर्यावरण माहिती केंद्र, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ
कल्पतरू पॉईंट, 3 रा व 4 था मजला, पीव्हीआर थिएटर समोर, शीव (पूर्व), मुंबई-400 022