To apply online-'Form 4, 5 & 6,please visit 'ec-mpcb' Web-portal(http://ecmpcb.in/)[please open in google chrome browser]          
Expand and Collapse Menu  
    स्थायी आदेश - ईसी/सार्वजनिक सुनावणी/सीआरझेड
 अ.क्र.  
तारीख
विभाग
परिपत्रके
21
09/06/2015
एमओईएफ पर्यावरणीय अनुमती-संबंधीच्या उपयुक्ततेबद्दल राजपत्र अधिसूचना क्र. एस.ओ. 3252 (ई) तारीख 22.12.2012 संदर्भात स्पष्टीकरण
20
03/03/2015
सीएसी-सीसी सीएसी आणि सीसीच्या अभिप्रायाच्या अंतर्गत उद्योगांची नमुना-चाचणी
19
22/12/2014
कायदेशीर ईआयए अधिसूचना-सार्वजनिक सुनावणीची प्रभावी अंमलबजावणी. (16/04/2013 तारखेच्या आमच्या अगोदरच्या परिपत्रकांचा कृपया संदर्भ घ्या)
18
10/12/2014 एमओईएफ औद्योगिक वसाहती / पार्क्सच्या दरम्यान स्थित प्रकल्प/कार्यांसाठी सार्वजनिक विचारविनिमयातून सूट.
17
21/01/2014 कायदेशीर इमारत बांधणी प्रकल्पांसाठी पर्यावरणीय अनुमतीची आवश्यकता-या संदभात स्पष्टीकरण.
16
17/01/2014 कायदेशीर
15
06/05/2013
पर्यावरण विभाग -मंत्रालय
रद्दी कागदापासून कागद निर्मितीच्या प्रकल्पाचा विस्तार.
14
16/04/2013
तांत्रिक-डब्ल्यूपीएई
सार्वजनिक सुनावणीसाठी ईआयए अधिसूचनेची प्रभावी अंमलबजावणी.
13
01/02/2013
पर्यावरण विभाग -मंत्रालय
उद्योगांसाठी क्षेत्र 20,000 वर्ग मीटर्स ओलांडत असेल, तर पर्यावरणीय अनुमतीच्या आवश्यकतेची पुष्टी.
12
24/09/2012
स्पष्टीकरण: वापरलेले टायर्स आणि अन्य रबर्सपासून भट्टीचे तेल आणि कार्बन ब्लॅक निर्मितीसाठी पर्यावरणीय अनुमती आवश्यक नाही.
11
27/04/2012
कायदेशीर
सीआरझेड अधिसूचना, 2011 च्या परिच्छेद 8 (v) च्या अंतर्गत येणाऱ्या प्रकल्पांसाठी सार्वजनिक विचारविनिमयासाठी कार्यपद्धती.
10
17/03/2012
प्रादेशिक कार्यालय – मुख्यालय

किनारी नियमन प्रक्षेत्र तारीख 06/01/2011 च्या उल्लंघनास ओळखण्यासाठी आणि कसूरवारांविरुद्ध कायदेशीर कारवाई/या करण्यासाठी एमसीझेडएमएला कारवाई केल्याचा अहवाल पाठविण्यासाठी “टास्क फोर्स”चे गठन.

9
20/08/2011
तांत्रिक
वाळू उत्खननाच्या पर्यावरणीय मुल्यांकन अभ्यासासाठी (ईआयए) संदर्भाच्या अटी.
8
04/08/2011
तांत्रिक
त्याच्या पत्रात ईआयए अधिसूचनेची प्रभावी अंमलबजावणी.
7
18/06/2011
कायदेशीर
राज्य शासनाचा पर्यावरण अनुमतीबाबतचा दिनांक07/08/1997 चा शासन निर्णय रदद करण्याबाबत.
6
31/05/2011
कायदेशीर
रेती उत्खननासाठी सक्शन पंप लावण्यासाठी पर्यावरण ना हरकत दाखला मिळणेबाबत.
5
23/05/2011
कायदेशीर
4
27/04/2011
कायदेशीर
3
23/03/2011
केवळ पर्यावरणीय विभागाकडून प्राप्त करावयाचे सीआरझेड/ईसीवरील स्पष्टीकरण.
2
22/07/2009
कायदेशीर
दिगी कोळी समाजाद्वारा दाखल 2009 च्या पीआयएल क्र. 42 मधील मुंबई येथील न्यायाधिकरणाच्या माननीय उच्च न्यायालयाद्वारा जारी नियम. रहिवाशी संघ विरुद्ध एमपीसीबी आणि इतर.
1
06/02/2008
सार्वजनिक सुनावणीच्या नोटीसचे प्रदर्शन.

This webpage is last modified on Thursday, June 16, 2016 12:17:02 IST
  © 2019 सर्व हक्क राखीव. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ कर्मचारी| भव्य वृक्षारोपण म . प्र . नि . मंडळ| मोबाईल ॲप वृक्षारोपण| आरोग्य आणि पर्यावरण| छायाचित्र दालन| कार्यक्रम| जागृती| संपर्क साधा| अस्वीकरण| साइट मॅप  
समर्थित: वेब वर्क्स इंडिया प्रा. लि.
मेंटेन बाय :पर्यावरण माहिती केंद्र, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ
कल्पतरू पॉईंट, 3 रा व 4 था मजला, पीव्हीआर थिएटर समोर, शीव (पूर्व), मुंबई-400 022