To apply online-'Form 4, 5 & 6,please visit 'ec-mpcb' Web-portal(http://ecmpcb.in/)[please open in google chrome browser]          
Expand and Collapse Menu  
    स्थायी आदेश – केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे निर्देश
   
तारीख
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे निर्देश
8
02/11/2019 कलम (१८)(१) च्या अंतर्गत (प्रदूषण प्रतिबंध व प्रदूषण नियंत्रण)अधिनियम,१९७४ आणि संमती (रोधी प्रतिबंध व प्रदूषण नियंत्रण)अधिनियम,१९८१ च्या अंतर्गत दिशानिर्देश पद्धतीची सुव्यवस्था दर्शविण्याबाबत मार्गदर्शन.
8
26/06/2014 गंभीर अशा प्रदूषित क्षेत्रांमध्ये निरंतर परिसराचे वायू गुणवत्ता निरीक्षण स्थानके आणि वास्तविक वेळेतील जल गुणवत्ता निरीक्षण स्थानके बसविणे.
7
05/02/2014 उच्च प्रदूषण करणाऱ्या उद्योगांच्या 17 गटांच्या संदर्भात सूचना – अनुपालनाचे स्व-निरीक्षण..
6
17/12/2013 02/09/2008 तारखेच्या सीईपीटीच्या संदर्भात कलम 18 (1) च्या अंतर्गत सुचना.
5
26/09/2012 अत्यंत प्रदूषण करणाऱ्या उद्योगांच्या 17 गटांच्या स्थितीच्या संदर्भात कलम 18 (1) च्या अंतर्गत सुचना
4
12/07/2012 कसाईखानाच्या संदर्भात कलम 18 (1) च्या अंतर्गत सुचना.
3
04/06/2012 लाल/नारंगी आणि हिरव्या गटांमध्ये उद्योगांच्या वर्गीकरणांच्या संदर्भात कलम 18 (1) च्या अंतर्गत सुचना.
2
12/01/2011 ऑनलाइन परिसर गुणवत्ता निरीक्षणासंदर्भात सुचना.
1
23/12/2010 ऊर्ध्वपातन भट्टीच्या संदर्भात कलम 18 (1) च्या अंतर्गत सुचना
 
 
This webpage is last modified on Wednesday, May 15, 2019 12:07:32 IST
  © 2019 सर्व हक्क राखीव. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ कर्मचारी| भव्य वृक्षारोपण म . प्र . नि . मंडळ| मोबाईल ॲप वृक्षारोपण| आरोग्य आणि पर्यावरण| छायाचित्र दालन| कार्यक्रम| जागृती| संपर्क साधा| अस्वीकरण| साइट मॅप  
समर्थित: वेब वर्क्स इंडिया प्रा. लि.
मेंटेन बाय :पर्यावरण माहिती केंद्र, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ
कल्पतरू पॉईंट, 3 रा व 4 था मजला, पीव्हीआर थिएटर समोर, शीव (पूर्व), मुंबई-400 022