To apply online-'Form 4, 5 & 6,please visit 'ec-mpcb' Web-portal(http://ecmpcb.in/)[please open in google chrome browser]          
Expand and Collapse Menu  
    स्थायी आदेश - तांत्रिक प्रशासन
अ.क्र.
तारीख
विभाग
परिपत्रके
47
20/02/2017 तांत्रीक
46
03/02/2017 तांत्रीक
45
10/06/2016 तांत्रीक संमतीपत्र उद्योगांस हस्तांतरीत किंवा नोंदणीकृत टपालाद्वारे पाठविण्यात येणार नाही.
44
07/04/2016 तांत्रीक संमतीपत्राची प्रत नोंदणीकृत टपालाद्ववारे पाठविणे.
43
02/03/2016 तांत्रीक पी.जी. पोर्टल / आपले सरकार पोर्टल (vivak)द्वारे प्राप्त झालेल्या तक्रारी तसेच मा.मुख्यमंत्री कार्यालय / मुख्य सचिव कार्यालय/ मंत्री कार्यालय / सचिव कार्यालयातून प्राप्त झालेल्या बाबीवर प्राथम्याने 5 दिवसात कृति अहवाल सादर करणे.
42
01/03/2016 तांत्रीक भेटीचा अहवाल मंडळाच्या संकेतस्थळावर 48 तासात सादर करण्याबाबत.
41
5/9/2015
मुख्यालय दत्ता पाटील व इतर यांनी महाराष्ट्र राज्यात इतरा विरुद्ध मा. उच्च न्यायालय मुंबई येथे दाखल केलेली याचिका क्रं. 845/ 2014 बाबत.
40
23/07/2015
सीएसी सेल अर्जाच्या आवकाच्या वरिष्ठतेनुसार संमती/नकार देण्याच्या अर्जाचा विचार.
39
13/05/2015 तांत्रिक सल्लागार
38
05/05/2015 तांत्रिक सल्लागार
37
10/04/2015 सदस्य सचिव
36
17//03/2015
सहयोगी गंभीर स्वरूपाच्या तक्रारींना किंवा आकस्मिक प्रदूषणाच्या घटना त्वरित कळविणे.
35
30/06/2014 ईआयसी एसआरओ स्तरावर संमतीच्या प्रकरणांची योग्य रीतीने मार्गनिश्चिती
34
14/06/2014 सहयोगी क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांसाठी नमुना चाचणी/निरीक्षण कार्याची प्राथमिकता.
33
01/04/2014 सदस्य सचिव
32
14/02/2014 सदस्य सचिव संमती समितीच्या कामाला सुरळीत बनविणे आणि 120 दिवसांपर्यंत जुडण्याच्या दृष्टीकोनातून प्रकरणांच्या प्रक्रियेस त्वरेने कार्यान्वित करणे.
31
14/02/2014 सदस्य सचिव मुख्यालयात प्रादेशिक कार्यांचा समन्वय.
30
17/01/2014 सदस्य सचिव
29
07/01/2014 सदस्य सचिव एमपीसीबीच्या वेबसाईटवर कार्यालयीन आदेश- संमती प्रतीच्या देण्याचा प्रवेश.
28 30/07/2013 कायदेशीर एमपीसीबीची पूर्व अनुमति प्राप्त केल्याशिवाय उद्योगाची कार्ये किंवा प्रक्रिया यांच्या क्रियांच्या संदर्भात क्षेत्रीय अधिकारी/उद्योगाच्या जबाबदारीवरील धोरण.
27 18/05/2013 एआयसी क्षेत्रीय स्तरावर आवक टप्प्यात प्रकरणांची योग्य मार्गनिश्चिती
26
08/04/2013 तांत्रिक-सहयोगी
25
08/01/2013
स्थापना
24
22/03/2013
तांत्रिक-सहयोगी
23
01/03/2013
सदस्य सचिव
22
11/9/2012
तांत्रिक-सहयोगी
21
29/08/2012
तांत्रिक-जेडी-एपीसी
20
04/08/2012
तांत्रिक-सहयोगी
19
17/03/2012
जेडी वायू
18
09/02/2012
प्रादेशिक कार्यालय (मुख्यालय)
17
01/02/2012
कायदेशीर
16
26/09/2011
स्थापना
15
20/04/2011
सांख्यिकी
14
08/03/2011
प्रादेशिक कार्यालय (पीअँडपी)
13
19/09/2011
कायदेशीर
12
31/03/2010 सदस्य सचिव
11
12/03/2010
कायदेशीर
10
24/02/2010
कायदेशीर
9
23/09/2009  
8
01/08/2009
कायदेशीर
7
27/01/2009
सदस्य सचिव
6
7/10/2008  
5
21/07/2008  
4
29/05/2008  
3
24/03/2008  
2
16/06/2000  
1
31/05/1999

This webpage is last modified on Friday, May 19, 2017 05:27:14 IST
  © 2019 सर्व हक्क राखीव. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ कर्मचारी| भव्य वृक्षारोपण म . प्र . नि . मंडळ| मोबाईल ॲप वृक्षारोपण| आरोग्य आणि पर्यावरण| छायाचित्र दालन| कार्यक्रम| जागृती| संपर्क साधा| अस्वीकरण| साइट मॅप  
समर्थित: वेब वर्क्स इंडिया प्रा. लि.
मेंटेन बाय :पर्यावरण माहिती केंद्र, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ
कल्पतरू पॉईंट, 3 रा व 4 था मजला, पीव्हीआर थिएटर समोर, शीव (पूर्व), मुंबई-400 022