Maharashtra Pollution Control Board
 
 
To apply online-'Form 4, 5 & 6,please visit 'ec-mpcb' Web-portal(http://ecmpcb.in/)[please open in google chrome browser]          
Expand and Collapse Menu  
    संमती व्यवस्थापनासाठी समित्या
 
अशा साखर उद्योगांची यादी ज्यांना सीएसी बैठकीत संमतीच्या नुतनीकरणाच्या अनुमतिसाठी मंजुरी दिली परंतु, संमती शुल्कासाठी प्रलंबित आहे..
सीएसी प्रकरणांच्या संदर्भात विशेष अटींच्या अनुपालनाचे कॅलेंडर .
जेथे रद्द करण्याचे आदेश रद्द झाले आहेत अशा सीएसी प्रकरणांची यादी.
अशा सीएसी प्रकरणांची यादी ज्यांची संमती बाकी आहे, परंतु एमपीसीबीकडे अर्ज दिलेला नाही.

अशा सीएसी उद्योगांची संमती रद्द करण्यासाठी कार्यपद्धती, ज्यांनी करारनिविष्ट बँक हमी सादर केलेली नाही.

करारनिविष्ट बँक हमी सादर न करणाऱ्या उद्योगांसाठी संमती रद्द करण्यासाठी कारणे दाखवा नोटीस.
05/07/2013 तारखेनुसार संमती समितीचा डेटाबेस.
05/07/2013 तारखेनुसार संमती समितीचा डेटाबेस
 
  संमती निर्धारण समिती संमती समिती
 
This webpage is last modified on Monday, June 13, 2016 05:19:16 IST
 
Go Top
 
  © 2019 सर्व हक्क राखीव. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ कर्मचारी| भव्य वृक्षारोपण म . प्र . नि . मंडळ| मोबाईल ॲप वृक्षारोपण| आरोग्य आणि पर्यावरण| छायाचित्र दालन| कार्यक्रम| जागृती| संपर्क साधा| अस्वीकरण| साइट मॅप  
समर्थित: वेब वर्क्स इंडिया प्रा. लि.
मेंटेन बाय :पर्यावरण माहिती केंद्र, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ
कल्पतरू पॉईंट, 3 रा व 4 था मजला, पीव्हीआर थिएटर समोर, शीव (पूर्व), मुंबई-400 022