To apply online-'Form 4, 5 & 6,please visit 'ec-mpcb' Web-portal(http://ecmpcb.in/)[please open in google chrome browser]          
Expand and Collapse Menu  
    आमच्या विषयी - - प्रयोगशाळा
   

.

मप्रनि मंडळाच्या सुसज्य प्रयोगशाळा

अ.क्र.
प्रयोगशाळेचे नाव
पत्ता
दूरध्वनी क्र.
फॅक्स क्र.
ईमेल
1
मध्यवर्ती प्रयोगशाळा, नवी मुंबई. मध्यवर्ती प्रयोगशाळा, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, “ निर्मल भवन ” पी-3, एमआयडीसी इंडस्ट्रीयल एरिया, महापे, नवी मुंबई- 400 701. (022 )
67195031
67195032
-

icclab[at]mpcb[dot]gov[dot]in

mpcblab[at]mpcb[dot]gov[dot]in

2
प्रादेशिक प्रयोगशाळा, पुणे प्रादेशिक प्रयोगशाळा, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, जोग सेन्टर, 3रा मजला, मुंबई पुणे मार्ग, वाकडेवाडी, पुणे-411 003. (022) 25811698 (022) 25811698 sopunelab[at]mpcb[dot]gov[dot]in
3
प्रादेशिक प्रयोगशाळा, नागपुर प्रादेशिक प्रयोगशाळा, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, उद्योग भवन, सिविल लाईन्स, नागपुर. (0712)
2557231
(0712)
2560851
sonagpurlab[at]mpcb[dot]gov[dot]in
4
प्रादेशिक प्रयोगशाळा, औरंगाबाद प्रादेशिक प्रयोगशाळा, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, ए-4/1, पर्यावरण भवन, धुत हॉस्पिटलच्या मागे, चिकलठाणा एमआयडीसी, औरंगाबाद.. (0240) 2473461 (0240) 2473463 soaurangabadlab[at]mpcb[dot]gov[dot]in
5
प्रादेशिक प्रयोगशाळा, ठाणे. प्रादेशिक प्रयोगशाळा, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, ऑफिस कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग, 5 वा मजला, वाघळे इंडस्ट्रीयल इस्टेट, ठाणे. (022)
25820423
(022)
25805398
sothanelab[at]mpcb[dot]gov[dot]in
6
प्रादेशिक प्रयोगशाळा, चिपळूण. प्रादेशिक प्रयोगशाळा, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, पारकर कॉम्प्लेक्स, पहिला मजला, नगर परिषदेच्या मागे, चिपळूण, जिल्हा रत्नागिरी.. (02355) 261970 (02355) 261970 sochiplunlab[at]mpcb[dot]gov[dot]in
7
प्रादेशिक प्रयोगशाळा, नाशिक. प्रादेशिक प्रयोगशाळा, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, उद्योग भवन, सातपुर एमआयडीसी, आयटीआय जवळ, नाशिक-422 107.. (0253) 2362820 (0253) 2362820 sonashiklab[at]mpcb[dot]gov[dot]in
8
प्रादेशिक प्रयोगशाळा, चंद्रपूर. प्रादेशिक प्रयोगशाळा, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, ब्लॉक क्रमांक 13 व 14 नवीन प्रशासकीय इमारत, मूळ रोड चंद्रपूर 442 401. (07172) 272416 (07172) 251965 sochandrapurlab[at]mpcb[dot]gov[dot]in

प्रत्येक प्रयोगशाळेमध्ये 3 अनुभाग आहेत- जल, वायु आणि घातक टाकावू पदार्थ. जल अनुभागामध्ये पाणी, टाकाऊ पाणी, गटारे व व्यावसायीक सांड-पाण्याचे भौतिक, रासायनिक, बॅक्टेरिऑलॉजिकल तसेच जैविक-परीक्षण व विश्लेषण केले जाते व त्यांचे वर्गीकरण पर्यावरणीय नमूने, संयुक्त सतर्कता नमूने व विधि पुरावा नमून्यांच्या रुपात केले जाते

 
   
Go Top
  © 2019 सर्व हक्क राखीव. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ कर्मचारी| भव्य वृक्षारोपण म . प्र . नि . मंडळ| मोबाईल ॲप वृक्षारोपण| आरोग्य आणि पर्यावरण| छायाचित्र दालन| कार्यक्रम| जागृती| संपर्क साधा| अस्वीकरण| साइट मॅप  
समर्थित: वेब वर्क्स इंडिया प्रा. लि.
मेंटेन बाय :पर्यावरण माहिती केंद्र, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ
कल्पतरू पॉईंट, 3 रा व 4 था मजला, पीव्हीआर थिएटर समोर, शीव (पूर्व), मुंबई-400 022